BEZLEPKOVÝ OVES

Nutriční hodnota ovsa je mezi zavedenými obilovinami skutečně unikátní. Unikátnost spočívá zejména ve skladbě bílkovin a vyšším obsahu jejich složek – aminokyselin (AK), methioninu a lyzinu. Obsah tuku je taktéž proti běžným obilovinám vyšší, činí až 6 %. Navíc se vyznačuje vhodným poměrem nasycených a polynenasycených mastných kyselin (MK) a vysokým obsahem kyseliny linolové (omega-6). Další nutričně hodnotná složka se nachází v endospermu obilky – vysoký obsah rozpustné vlákniny zvané
ß-glukan, až 6,5 %. ß-glukany snižují hladinu cholesterolu v krvi a tím snižují riziko výskytu ischemické choroby srdeční. V neposlední řadě je to antioxidační působení ovsa a vysoký obsah vitaminu B1.

Oves je tedy považován za zajímavou alternativu v bezlepkové dietě, neboť obsahuje zdraví prospěšné složky – esenciální AK, nenasycené MK, vlákninu, rozpustnou vlákninu – betaglukany, minerály, polyfenoly. Může doplnit dietu pacientů a pomoci tak v prevenci diabetu a cévních chorob. Doporučované množství ovsa v bezlepkové dietě je stanoveno do dávky 20 g na den u dětí, do 70 g na den u dospělých. Vždy však platí, že ověření, zda oves dobře a bez problémů snáším, musí být konzultováno s odborným lékařem.

Rozdíly mezi ovsem běžným a ovsem speciálním – bez lepku

Vhodnost ovsa pro bezlepkovou dietu vysvětluje detailnější náhled na skladbu bílkovin. Celiakie znamená intoleranci obilných bílkovin z řady prolaminů označovaných jako gluten (neboli lepek). V pšenici jsou prolaminy zastoupeny v 80 % celkových bílkovin zrna. Oves však obsahuje jen jednu skupinu prolaminů nazývaných aveniny, které tvoří pouze 10 – 15 % celkových bílkovin zrna.

Hlavním problémem není obsah aveninu a jeho množství, ale fakt, že komerční oves je kontaminován pšenicí, ječmenem či žitem. Kontaminace začíná již u osiva, dále na poli, kde oves roste spolu s ječmenem a pšenicí nebo se střídá v osevním postupu. Kontaminace se však vyskytuje i později, během sklizně, zpracování ovsa, skladování a výroby potravin. Garantovaná výroba bezlepkového ovsa je například v severských zemích – Švédsku, Finsku, Dánsku, kde 70 % pacientů konzumuje oves jako součást své bezlepkové diety. Severské země také vedou v prvenství konzumace ovsa, např. ve Finsku se zkonzumuje až 20 kg ovsa na obyvatele a rok, kdežto ve střední Evropě je to pouze 0,4 – 0,8 kg na obyvatele a rok.

DALŠÍ PRODUKTY BEZ LEPKU